★★★★★ บัตรเครดิตสำหรับทุกไลฟสไตล์ของคุณ เพื่อศักยภาพในการใช้จ่ายของคุณอย่างมั่นใจ ตรงใจทุกความความต้องการ สมัครบัตรเครดิตวันนี้ รับสิทธิพิเศษมากมาย


คลิก!!! สมัครออนไลน์


สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันที 2561 สมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์ผ่านง่ายๆ
★ การสมัครสินเชื่อออนไลน์นั้น มีความสะดวกสบายอย่างมากก็จริง เพราะเพียงแค่คุณเข้าไปกรอกข้อมูลกับทางระบบของธนาคารหรือตัวแทน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนติดต่อกลับมาอีกครั้ง

สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันที 2561 สมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์ผ่านง่ายๆ

★★★★★ สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันที 2561 สมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์ผ่านง่ายๆ ★★★★★

สินเชื่อบุคคลซิตี้ ฐานเงินเดือน 20,000 บาท

รายละเอียด

 

เอกสารจำเป็น ที่คุณต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนสมัครสินเชื่อออนไลน์

การสมัครสินเชื่อออนไลน์นั้น มีความสะดวกสบายอย่างมากก็จริง เพราะเพียงแค่คุณเข้าไปกรอกข้อมูลกับทางระบบของธนาคารหรือตัวแทน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนติดต่อกลับมาอีกครั้ง ซึ่งในขั้นตอนนี้เองที่คุณจะต้องทำการยื่นเอกสารที่จำเป็นในการสมัครสินเชื่อ โดยควรเตรียมให้เรียบร้อยก่อนการยื่นสมัคร จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับคุณอย่างมาก เอกสารที่ควรเตรียมเอาไว้ก่อนขอสินเชื่อออนไลน์ มีดังต่อไปนี้

เอกสารจำเป็น ที่คุณต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนสมัครสินเชื่อออนไลน์ ในกรณีทำงานประจำ

– ใบสมัครที่ทำการกรอกเอาไว้แล้ว อย่างถูกต้องสมบูรณ์ (ในกรณีที่ขอสินเชื่อออนไลน์จะมีใบสมัครสองแบบนะครับ คือ กรอกผ่านระบบ เพื่อเข้าฐานข้อมูลโดยตรงเลย หรือกรอกผ่านใบสมัครแล้วเอาไปยื่นกับทางธนาคารอีกที) ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด เนื่องจากมีผลอย่างมากต่อการพิจารณาอนุมัติหรือไม่

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(หรือสำเนาบัตรข้าราชการ) สำเนาทำเบียนบ้าน และอื่นๆ ตามที่ธนาคารจะเรียก (สอบถามได้โดยตรงจากธนาคารนั้นๆ) เพื่อเป็นการยืนยันฐานะความเป็นประชชนของตัวคุณเอง

– สำเนาหนังสือรับรองรายได้ เป็นเอกสารที่คุณสามารถขอได้จากหน่วยงานต้นสังกัดที่คุณทำงานอยู่ เป็นเอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่า คุณมีรายได้ตามที่แจ้งไปจริงๆ

– สลิปเงินเดือน และ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง (บัญชีที่ใช้รับรายได้) ประมาณ 3-6 เดือน เพื่อยืนยันว่าคุณมีรายได้เข้ามาจริงๆ


★★★★★ บัตรเครดิตสำหรับทุกไลฟสไตล์ของคุณ เพื่อศักยภาพในการใช้จ่ายของคุณอย่างมั่นใจ ตรงใจทุกความความต้องการ สมัครบัตรเครดิตวันนี้ รับสิทธิพิเศษมากมาย


คลิก!!! สมัครออนไลน์